POMPIERII TIMIȘOARA – ROMÂNIA

prevenire, cursuri, știri, pregătire, protecţíe civilă, situații de urgență

Situaţie de urgenţă

1.Informaţii utile: 

 • situaţie de urgenţă;
 • Imspectoratul  Jud. ptr. Situaţii de Urgenţă Timiş  –

http://www.isutimis.ro/

 • Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timiş (C.J.S.U. Timiş)- 

http://cjsutm.ro/

 • Comite Locale pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.)

Broșură ,,Situații de urgență” realizată de I.G.S.U.

http://www.informarepreventiva.ro/inc/SITUATII%20DE%20URGENTA/SituatiideUrgenta.html

Video – Inundatiile din com. Foeni 2005 la PROTV 2

Mai multe filmuleţe pe linkul de mai jos:

https://pompieriitm.wordpress.com/situatie-de-urgenta/media/

2. Tipuri şi termeni situaţii de urgenţă:

1.Informaţii utile:

Situație de urgenta  – eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care, prin amploare si intensitate, amenință viata si sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri si acțiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al forțelor si mijloacelor implicate.

1.1.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (C.J.S.U.) se constituie si functioneaza, potrivit legii, sub conducerea nemijlocita a prefectului, ca organism interinstitutional de sprijin al managementului situatiilor de urgenta.

Componența C.J.S.U. 

 • președinte: prefectul județului;
 • vicepresedinte: presedintele consiliului judetean;
 • membri: sefi de servicii deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala, conducatori ai unor institutii, regii autonome si societati comerciale, ai agentilor economici care, prin specificul activitatilor desfasurate, constituie factori de risc potentiali generatori de situatii de urgenta;
 • consultanti: experti din aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice care constituie comitetele, sau din institutii si unitati în subordine;
 • grupuri de suport tehnic: coordonate de un membru al comitetului, specialistii cooptati in cadrul comitetelor judetene pentru situatii de urgenta.

Baza  legală: art.11 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta are următoarele atribuţii principale:

 • informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;
 •  evalueaza situaţiile de urgenta produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
 •  declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenta;
 •  analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenta;
 •  informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;
 •  îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

Membri Comitetul Judetean ptr. Situaţii de Urgenţă Timiş (C.J.S.U. Timiș) pe linkul de mai jos:

1.2.Comite Locale pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.) din jud. Timiş:

http://cjsutm.ro/clsu/#

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență(C.L.S.U.)

Comitetele Locale pentru Situații de Urgenta sunt organisme interinstitutionale cu atribuții in sprijinul managementului situațiilor de urgenta produse sau posibil a se produce pe teritoriul unei anumite unități administrativ-teritoriale. C.L.S.U. se constituie la nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului Bucuresși, precum si al comunelor, sub conducerea primarului.

Componenta C.L.S.U.

 • președinte: primarul;
 • vicepreședinte: viceprimarul;
 • membri: secretarul comunei, orasului, municipiului, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activitatii, constituie factori generatori de situatii de urgenta.;
 • consultanți: experți și specialiști din aparatul propriu al autorităților administrației publice, care constituie comitetele, sau din instituții și unități în subordine; reprezentanți ai altor ministere, instituții  și servicii publice cu atribuții în domeniu, manageri ai societăților comerciale și regiilor autonome care desfășoară activități în domeniul de competenta respectiv, cooptați în comitetele ministeriale la solicitarea președinților comitetelor respective

La nivelul orașelor și comunelor se constituie și centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate temporara. Acestea reprezinta structuri tehnico-administrative inființate in scopul îndepliniriii funcțiior specifice pe durata stării de alerta, in cazul situaților de urgenta, precum si pe timpul unor exerciții, aplicații și antrenamente pentru pregătirea răspunsului in astfel de situații.
Centrele operative se constituie din personalul aparatului propriu al autoritatii respective prin dispozitie a primarului si asigura secretariatele tehnice ale comitetelor locale pentru situatii de urgenta.

2. Tipuri şi termeni situaţii de urgenţă

2.1.Tipuri de situații de urgență:

Inundatii Gataia

Inundatii Gataia 

 • incendii,
 • cutremure,
 • inundații
 • accidente,
 • explozii,
 • avarii,
 • alunecări sau prăbuşiri de teren,
 • îmbolnăviri în masă,
 • prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări,
 • eşuarea sau scufundarea unor nave,
 • căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos,
 • tornade, avalanşe,
 • eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale,
 • sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici…

2.Termeni situaţii de urgenţă

Starea potential generatoare de situatii de urgenta – complex de factori de risc care, prin evolutia lor necontrolata si iminenta amenintarii, ar putea aduce atingere vietii si sanatatii populatiei, valorilor materiale si culturale importante si factorilor de mediu;

Managementul situatiei de urgenta – ansamblul activitatilor desfasurate si procedurilor utilizate de factorii de decizie, institutiile si serviciile publice abilitate pentru identificarea si monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor si analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune si implementarea acestora in scopul restabilirii situatiei de normalitate;

Monitorizarea situatiei de urgenta – proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a dinamicii parametrilor situatiei create, cunoasterii tipului, amplorii si intensitatii evenimentului, evolutiei si implicatiilor sociale ale acestuia, precum si a modului de indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta;

Factor de risc – fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp si spatiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;

Tipuri de risc – cazuri de forta majora determinate de incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau prabusiri de teren, imbolnaviri in masa, prabusiri ale unor constructii, instalatii ori amenajari, esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice si alte calamitati naturale sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; (cu exceptia grevelor);

Gestionarea situatiilor de urgenta – identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum si a efectelor negative si a impactului produs de evenimentele exceptionale respective;

Evacuarea – masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta ori producerii unei situatii de urgenta si care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, categorii sau grupuri de populatie ori bunuri si dispunerea acestora in zone si localitati care asigura conditii de protectie a persoanelor, bunurilor si valorilor de functionare a institutiilor publice si agentilor economici.

Baza legală: O.U. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgențã

http://www.slideshare.net/omirel/ordonanta-de-urgentanr21-din-2004

Mai multe informații mai jos

https://pompieriitm.wordpress.com/prevenire/informare-preventiva/fenomene-materiale/

Mulțumesc pentru vizită, lăsați un comentariu:

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: