Cum poți fi subofițer pompier?

Urmezi Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție-Civilă Pavel Zăgănescu Boldești , site-ul oficial  scoaladepompieri.ro .

Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești este instituţia de învăţământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto.

Admitere ianuarie 2020

 Înscrierea candaților, contravizita medicală, evaluarea performanței fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor sunt organizate în perioada 10 – 23 ianuarie 2020 conform graficelor stabilite de către şcoală şi vor fi afişate în timp util pe site-ul oficial al şcolii scoaladepompieri.ro .

 a. Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic-aplicativ prezentat în clipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 2 minute și 15 secunde, aici. 

b. Schiță traseu aplicativ admitere ianuarie 2020 – aici ;

c.Numărul de locuri scoase la concurs

d. Criterii de recrutare a candidaților 

e.Conținutul dosarului de recrutare a candidaților  (ianuarie 2020 )

         Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Banat al Jud. Timis până la data stabilită de către acestea, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă; absolvenţii promoției 2019 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 4. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei/soțului şi fiecarui copil;
 5. Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. Curriculum vitae – Europass (CV);
 7. Autobiografia;
 8. Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 9. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judicier, în termen de valabilitate, depus de către candidat;
 10. Trei fotografii color 3×4 cm și o fotografie 9×12 cm.;
 11. Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 12. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
 13. Avizul psihologic sau nota compartimentului resurse umane – în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 14. Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrtivit legii;
 15. Alte documente solicitate prin metodologii/regulamentele de admitere.

  f. Etapele concursului de admitere (10 – 23 ianuarie 2020) 
  g. Tematica și bibliografia 

Mai multe informații pentru înscriere  pe site-ul instituției – scoaladepompieri.ro

Materiale vidio de prezentare și activități  scoală de pompieri mai jos:

a. Prezentare școală pompieri:

b.2013 – Reprezentanţii Şcolii de Subofiţeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu” au vizitat colegiile ploieştene pentru a le expune viitorilor absolvenţi oferta educaţională a singurei unităţi de profil din ţară.

c.Bobocii Școlii de Subofițeri Pavel Zăgănescu de la Boldești au sărbătorit alături de profesori cei 27 de ani scurși de când s-au pus bazele singurei școli de pompieri din România. Pompierii de anul doi, în schimb, au sărbătorit prin muncă, întrucât
in această perioadă se află în plină practică la unitățile din țară.

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.