Cod de etică pompieri

Codul de etică şi deontologie al personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din structurile subordonate aprobat cu Ordin M.A.I. nr. 1489 din 2006

Legislatie_Omai 1489_Codul deontologic.doc Pagina 1 din 3 ORDIN Nr. 1489 din 3 noiembrie 2006 pentru aprobarea Codului de ...

Legislatie_Omai 1489_Codul deontologic.doc Pagina 2 din 3 e) profesionalismul - personalul are obligaţia de a îndeplini at...

Legislatie_Omai 1489_Codul deontologic.doc Pagina 3 din 3 p) să poarte, după caz, însemnele distinctive, uniforma şi, resp...

Codul etic si deontologic într-un format mai mare îl găsiți   aici.