POMPIERII TIMIȘOARA – ROMÂNIA

prevenire, cursuri, știri, pregătire, protecţíe civilă, situații de urgență

Cursuri

Curs cadru tehnic  de prevenire și stingere incendiilor (p.s.i.) și servant pompier – Timisoara, tel. 0356.456.650, 0725.338.801

Organizator: S.C. Intratest S.A. București, Punct de lucru Timișoara  – Str. Andrei Saguna, Nr. 3, Bl. U5, Et. 3, Ap. 14 (Centrul de Afaceri Contact – langă Casa de Pensii a Județului Timiș).

În România numărul incendiilor crește de la an la an! Vreți să învățați sa preveniți și să stingeți incendiile?

Alegeti cursul oferit de Intratest: „Cadru tehnic cu atribuții in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” (P.S.I.) – COR 541902

.

Un film despre incendiu

.

Cursurile  sunt autorizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin organismul abilitat (C.N.F.P.A.) si de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului și avizat de I.G.S.U.

1.Curs cadru tehnic de p.s.i. 

Cursul se adresează  agenților economici, autorităților publice, cât și persoanelor fizice.

Conform Legii 307/12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, consiliile județene sau locale, instituțiile publice si operatorii economici, au obligația sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții in domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de IGSU.

Personalul de specialitate din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, poate fi încadrați in serviciu numai după obținerea unui certificat de competente profesionale.

Durată: 136 h (15 zile)

Locatie: Timisoara,

Grup țintă: cadre tehnice cu rol in prevenirea si stingerea incendiilor, servanti pompieri, manageri, salariati responsabili cu PSI.

Mai multe informații  pe site-ul:

 http://www.intratest.ro/servicii/curs/47

2.Curs servant pompier 

Grup tinta: servanti pompieri din serviciile de urgenta (voluntare sau/si private) din administratia publica, centrala sau locala, sau de pe langa agentii economici.

Obiective: cursul  isi  propune  perfectionarea  servantilor  in conformitate  cu  ultimele standarde din domeniu.

 Mai multe informații pe linkul de mai jos:

http://www.intratest.ro/servicii/curs/101

Observație:

Prezentări de materiale sunt și în format video, formă modernă de pregătire a personalului în situații de urgență

a.Utilizarea corectă a stingătoarelor cu pulbere

.

b.Importanța voluntariatului

.

c.Leadder 49

.

d.Pe Linkurile de mai jos filme și manuale în domeniul p.s.i.  .flashovertv.firerescue1.com

– Manualul Pompierilor – Bălulescu – http://www.scribd.com/doc/129583573/MANUALU-POMPIERULUI

– Stingerea incendiilor –  Balulescu – http://www.scribd.com/doc/127594821/Stingerea-Incendiilor-P-Balulescu

1.Curs cadru tehnic de p.s.i.

Scopul cursului:

Dobândirea de competentele specifice activității de cadru tehnic p.s.i.I conform standardului ocupațional COR 541902  :

 1. Acordarea asistentei tehnice de specialitate în situații critice.
 2. Avizarea documentațiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor
 3. Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
 4.  Elaborarea actelor și documentelor specifice activității P.S.I.
 5.  Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență (p.s.i. și  p.c.)
 6.  Investigarea contextului producerii incendiilor
 7. Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 8. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 9. Planificarea activității de prevenire si stingere a incendiilor

 Descriere: cursul va ajuta sa înțelegeți si sa aplicați cadrul legal:Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Tematica: 

 • fenomenul de ardere; limitarea propagării fumului prin elementele de construcție; clase de periculozitate ale materialelor si substanțelor;
 • instalații de protecție împotriva incendiilor; împrejurările determinante care pot favoriza inițierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu;
 • echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 • permisul de lucru cu focul deschis;
 • categorii de construcții si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 • norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea instalațiilor si construcțiilor; prevederi ale reglementarilor tehnice;
 • obligațiile salariaților privind apărarea împotriva incendiilor;
 • încălcarea dispozițiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor; sancționarea contravenționala;
 • actele de autoritate priind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local, instituție și agent economic; etc.

Cursul are un numar de 136 ore (teorie si practica)

Condiții de înscriere: 

 • absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat;
 •  varsta minima de 18 ani;
 •  certificat medical cu specificatia „Apt pentru ocupatia Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”.

Pentru inscriere la curs va rugam sa solicitati formularul de inscriere la tel. 0356.456.650, 0725.338.801 (persoana de contact – Nicoara Otilia) sau sa il descarcati de pe site (www.intratest.ro – inscriere) si sa il trimiteti prin fax la 0356.456.650 sau prin mail la office@intratest.ro; otilia.nicoara@intratest.ro

Taxa cursului include: livrarea cursului pe suport, examenul final si eliberarea certificatelor de absolvire.

Mentiuni speciale: cursul este avizat de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATIILOR DE URGENTA si este autorizat ANC (Vedeti autorizatie si model certificat de absolvire). Cursul respecta programa cadru elaborata de IGSU.

Forme de evaluare: testare ANC

Lectori: Lt.col.(r) ing. Opriș Mirel și  Claudiu Sorescu pompieri profesioniști cu experiență de peste 10-20 de ani în domeniu. 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: