POMPIERII TIMIȘOARA – ROMÂNIA

prevenire, cursuri, știri, pregătire, protecţíe civilă, situații de urgență

Curs

Curs cadru tehnic  de prevenire și stingere incendiilor (p.s.i.)

Informații: 

E-mail: oprismirel@gmail.com

În România numărul incendiilor crește de la an la an! Vreți să învățați sa preveniți și să stingeți incendiile?

Un film despre incendiu

.

Cursul este  autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin organismul abilitat (C.N.F.P.A.) si de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului și avizat de I.G.S.U.

1.Curs cadru tehnic de p.s.i. 

Cursul se adresează  agenților economici, autorităților publice, cât și persoanelor fizice.

Conform Legii 307/12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, consiliile județene sau locale, instituțiile publice si operatorii economici, au obligația sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții in domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de IGSU.

Personalul de specialitate din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, poate fi încadrați in serviciu numai după obținerea unui certificat de competente profesionale.

Durată: 136 h (15 zile)

Locatie: Timisoara,

Grup țintă: cadre tehnice cu rol in prevenirea si stingerea incendiilor, servanti pompieri, manageri, salariati responsabili cu PSI.

Scopul cursului:

Dobândirea de competentele specifice activității de cadru tehnic p.s.i. conform standardului ocupațional COR 541902  :

 1. Acordarea asistentei tehnice de specialitate în situații critice.
 2. Avizarea documentațiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor
 3. Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
 4.  Elaborarea actelor și documentelor specifice activității P.S.I.
 5.  Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență (p.s.i. și  p.c.)
 6.  Investigarea contextului producerii incendiilor
 7. Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 8. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor
 9. Planificarea activității de prevenire si stingere a incendiilor

 Descriere: cursul va ajuta sa înțelegeți si sa aplicați cadrul legal:Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Tematica: 

 • fenomenul de ardere; limitarea propagării fumului prin elementele de construcție; clase de periculozitate ale materialelor si substanțelor;
 • instalații de protecție împotriva incendiilor; împrejurările determinante care pot favoriza inițierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu;
 • echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 • permisul de lucru cu focul deschis;
 • categorii de construcții si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 • norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea instalațiilor si construcțiilor; prevederi ale reglementarilor tehnice;
 • obligațiile salariaților privind apărarea împotriva incendiilor;
 • încălcarea dispozițiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor; sancționarea contravenționala;
 • actele de autoritate priind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local, instituție și agent economic; etc.

Cursul are un numar de 136 ore (teorie si practica)

Condiții de înscriere: 

 • absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat;
 •  varsta minima de 18 ani;
 •  certificat medical cu specificatia „Apt pentru ocupatia Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”.

Pentru inscriere la curs va rugam sa solicitati formularul de inscriere la tel. 

……………………………….

Taxa cursului include: livrarea cursului pe suport, examenul final si eliberarea certificatelor de absolvire.

Mentiuni speciale: cursul este avizat de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATIILOR DE URGENTA si este autorizat ANC .

%d blogeri au apreciat asta: