POMPIERII TIMIȘOARA – ROMÂNIA

prevenire, cursuri, știri, pregătire, protecţíe civilă, situații de urgență

Pompierii pot închide, spaţiile publice!

Pompierii pot închide,  spaţiile publice care, prin nerespectarea normelor P.S.I, pun în pericol securitatea şi viaţa participanţilor la spectacole, acţiuni, etc.

În Monitorul Oficial al României nr. 824 din 04 noiembrie 2015, a fost publicată H.G.R. nr. 915 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți.

Cu menţiunea că în anexă vă prezentăm textul integral al acestei hotărâri de guvern, dorim să facem următoarele precizări:

H.G.R. 915/2015 vizează doar construcţiile care au aria desfășurată mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură sau turism;

Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor intervine doar în cazul în care se constată unul din criteriile de la articolele 2 sau 3;

În cazul în care un obiectiv nu deţine autorizaţie de securitate la incendiu va fi oprit din funcţionare doar dacă încalcă prevederile acestei hotărâri de guvern;

Oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu. În cazul acelor obiective care deţin autorizaţie de securitate la incendiu şi au depăşit cu mai mult de 10% numărul de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se dispune pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice.

………………………..
pompierii pot inchide spatiile cu nereguli mari

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE – H.G.R. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 44 pct. VI din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —în sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) desfiinţare – demolare, dezafectare sau dezmembrare totală, precum şi orice alte lucrări asemenea, a unor elemente de construcţie sau, după caz, a instalaţiilor aferente acestora;

b) lucrări de modificare – lucrări definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de comerţ – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine şi supermagazine;

d) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;

e) clădire ori spaţiu amenajat în clădire cu destinaţia de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni;

f) nivel de stabilitate la incendiu/grad de rezistenţă la foc este capacitatea globală a construcţiei sau a compartimentului de incendiu de a răspunde la acţiunea unui incendiu standard.

Articolul 2(1) Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp,având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, se realizează în oricare dintre următoarele situaţii:

a) depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;

b) depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;

c) desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

d) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

e) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului;

f) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

 

(2) Valorile de referință pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în documentațiile tehnice aferente autorizațiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situații de urgență județene sau, după caz, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București—Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situații de urgență, raportate la cerințele reglementărilor tehnice indicate în documentația ce a stat la baza obținerii autorizației.

Art. 3. — (1) Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor care nu au autorizație de securitate la incendiu, în condițiile legii, și care au aria desfășurată mai mare de 200 mp, având destinația de comerț, cultură sau turism, se realizează în oricare din următoarele situații:

a. depășirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci și restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referință;

b. depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistență la foc;

c. neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare față de valoarea de referință;

d. reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

e. neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare a incendiului, în concordanță cu valoarea de referință;

f.  neechiparea cu instalații/sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;

g.categorii de construcții sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau momentul punerii în funcțiune.

(2) Valorile de referință pentru criteriile prevăzute la alin. (1)  sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau la momentul punerii în funcțiune.

(3) La solicitarea inspectoratelor pentru situații de urgență, autoritățile competente în emiterea autorizațiilor de construire sunt obligate să pună la dispoziție documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele și informațiile privind elementele de identificare ale construcției, data și numărul autorizației, denumirea lucrărilor executate, precum și data realizării documentației tehnice de autorizare a construcțiilor.

Art. 4. — Constatarea situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 3 alin. (1) lit. a) se face de către personalul inspectoratelor pentru situații de urgență, cu sprijinul, după caz, al personalului desemnat din cadrul Poliției Române sau Jandarmeriei Române.

Art. 5. — (1) Oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se dispune pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne – Gabriel Oprea

Ministrul finanțelor publice – Eugen Orlando Teodorovici

București, H.G.R.  nr. 915 din 3 noiembrie 2015.

Mulțumesc pentru vizită, lăsați un comentariu:

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la 10 ianuarie 2016 de în I.S.U. Timis, Pompierii romani şi etichetată , , , , .
%d blogeri au apreciat asta: