POMPIERII TIMIȘOARA – ROMÂNIA

prevenire, cursuri, știri, pregătire, protecţíe civilă, situații de urgență

Teme de pregătire SVSU și SPSU

Tematica de pregătire obligatorie SVSU și SPSU  întocmite I.S.U. Timiș  pe anul 2015

Inundatii Gataia

Inundatii Gataia

Răspunderea pentru buna desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la localităţi, instituţii publice şi operatorilor economici revine conducătorilor acestora (primari, respectiv manageri).

Sursa : Ordinul prefectului  jud. Timis nr. 87/2005 privind pregătirea în situațiilor de urgență

http://www.slideshare.net/omirel/ordin-prefect-jud-timis-nr-87

1.Stingerea incendiilor:

Nr. crt.

LUNA TEMA

BIBLIOGRAFIE

1. MARTIE Incendiul şi evoluţia sa. procese de ardere şi de oxidarePropagarea incendiilor Teme pregătire SVSU
2. APRILIE Cauze de incendiuCăi de evacuare şi intervenţiePrevenirea incendiilor la arderea miriştilor  şi pe timpul acţiunilor de igienizare
3. MAI Norme generale de apărare împotriva incendiilorStingătoare de incendiuPrevenirea incendiilor în agricultură
4. IUNIE Prevenirea incendiilor la unităţile de învăţământPrevenirea incendiilor la unităţile de cult
5. IULIE Prevenirea incendiilor  la unităţi de cultură / săli aglomeratePrevenirea incendiilor la fondul forestier
6. AUGUST Prevenirea incendiilor la structuri de primire turisticăPrevenirea incendiilor la unităţi sanitare şi de îngrijire
7. SEPTEMBRIE Prevenirea incendiilor la depozitarea, comercializarea şi utilizarea buteliilorcu gplMăsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice
8. OCTOMBRIE Măsuri de prevenire a incendiilor la  exploatarea instalaţiilor de gazeMăsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea instalaţiilor de încălzire locală şi centralizată
9. NOIEMBRIE Surse de alimentare cu apă în caz de incendiuPrevenirea incendiilor la locuinţe şi anexele gospodăreşti din mediul ruralPrevenirea incendiilor în apartamenteSalvare şi prim ajutor:

1.Observație:

Cursuri cadru tehnic p.s.i. si servant pompier organizat de S.C. Intratest S.A, Timisoara, Str. Andrei Saguna, Nr. 3, Bl. U5, Et. 3, Ap. 14 (Centrul de Afaceri Contact – langă Casa de Pensii a Județului Timiș), Tel. 0356.456.650, 0725.338.801 (persoana de contact – Nicoara Otilia).

Cursurile  sunt autorizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Socialeprin organismul abilitat (C.N.F.P.A.) si de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului și avizat de I.G.S.U.

Cursul se adresează  agenților economici, autorităților publice, cât și persoanelor fizice.

Mai multe informații  mai jos:

https://pompieriitm.wordpress.com/2015/02/12/curs-cadru-tehnic-p-s-i/

2. Salvare şi prim ajutor:

Nr. crt.

LUNA TEMA

OBSERVAŢII

1. MARTIE        Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţăForme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă Teme pregătire SVSU
2. APRILIE     Tipuri de risc la nivelul localităţilor. Riscuri naturale şi tehnologiceRisc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale
3. MAI    Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă
4. IUNIE          Noţiuni despre protecţia civilăPrimul ajutor şi ajutorul sanitar: măsuri generale, tehnica aplicării pansamentului şi respiraţia artificială. Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005, Manualul primul ajutor calificat-dr. Raed Arafat, Curs iniţiere descarcerare
5. IULIE            Primul ajutor în caz de răniri : generalităţi şi primul ajutor în caz de răniri.
6. AUGUST            Primul ajutor în caz de hemoragii : generalităţi, hemoragii externe şi hemoragii interne.
7. SEPTEMBRIE             Primul ajutor în caz de fracturi şi luxaţii: generalităţi, imobilizarea fracturilor membrelor, imobilizarea fracturilor diferite şi transportul răniţilor în caz de fractură.
8. OCTOMBRIE             Primul ajutor în caz de arsură, electrocutări,  înec, degerături.Primul ajutor în caz de intoxicaţie şi contaminare.
9. NOIEMBRIE              Transportul răniţilor şi contaminaţilor : transportul cu brancarda (targa) şi transportul cu mijloace improvizate.

3.Transmisiuni – alarmare :

Nr. crt.

LUNA TEMA

OBSERVAŢII

1. MARTIE        Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţăForme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă Teme pregătire SVSU
2. APRILIE
 •     Tipuri de risc la nivelul localităţilor. Riscuri naturale şi tehnologice
3. MAI
 •    Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale
4. IUNIE
 •    Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă
5. IULIE     Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea în situaţii de urgenţă
6. AUGUST           Mijloace de alarmare – poziţia de sirenă electrică de 5 kw : sirena electrică, cofretul, cutia de comandă şi dispozitivul de siguranţă. Instrucţiuni tehnice nr. 3000/1973
7. SEPTEMBRIE          Mijloace de alarmare – poziţia de sirenă electrică de 5 kw : verificarea şi întreţinerea sirenelor electrice . Instrucţiuni tehnice nr. 3000/1973
8. OCTOMBRIE         Motosirenă şi sirene statice cu aer comprimat.
9. NOIEMBRIE         Asigurarea înştiinţării, avertizării şi alarmării.Organizarea şi asigurarea  înştiinţării.Organizarea şi asigurarea alarmării.Măsuri şi reguli de comportare la recepţionarea semnalelor de alarmare. Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-salvare şi protecţie-adăpostireEditura telegrafia, Bucureşti 2003
 •  4.Cercetare – căutare:
Nr. crt. LUNA TEMA

OBSERVAŢII

1. MARTIE        Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţăForme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă Teme pregătire SVSU
2. APRILIE     Tipuri de risc la nivelul localităţilor. Riscuri naturale şi tehnologice

 •    Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale
3. MAI
 •    Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă
4. IUNIE            Cercetarea de specialitate în localităţile care au fost supuse atacurilor din aer sau dezastrelor. Manual pentru pregatirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-salvare şi protecţie-adăpostireEditura telegrafia, Bucureşti 2003
5. IULIE            Localizarea avariilor la reţelele electrice, de gaze, apă, canalizare, termoficare.
6. AUGUST          Noţiuni despre protecţia civilă.         Mijloace de protecţie individuală. Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005
7. SEPTEMBRIE           Mijloace de protecţie colectivă – generalităţi , adăposturi de protecţie civilă.
8. OCTOMBRIE           Decontaminarea.
9. NOIEMBRIE          Protecţia populaţiei si a bunurilor materiale prin evacuare. HGR 1222/2005
 •  5.Deblocare-salvare:

Nr. crt.

LUNA TEMA

OBSERVAŢII

1. MARTIE        Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţăForme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă Teme pregătire SVSU
2. APRILIE     Tipuri de risc la nivelul localităţilor. Riscuri naturale şi tehnologice

 •    Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale
3. MAI
 •    Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă
4. IUNIE            Mijloacele (tehnica şi materialele) de deblocare – salvare.Metode si procedee de deblocare – salvare. Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-salvare şi protecţie adăpostireEditura telegrafia, Bucureşti 2003
5. IULIE            Localizarea avariilor la reţelele electrice, de gaze, apă, canalizare, termoficare.Mijloacele, metodele şi procedeele pentru deblocarea şi restabilirea căilor de comunicaţie.
6. AUGUST           Efectele produse de calamităţile naturale asupra construcţiilor, reţelelor, instalaţiilor şi reţelelor de telecomunicaţii.
7. SEPTEMBRIE           Efectele produse de catastrofe asupra construcţiilor, reţelelor, instalaţiilor şi căilor de comunicaţie. Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-salvare şi protecţie adăpostireEditura telegrafia, Bucureşti 2003
8. OCTOMBRIE           Efectele produse de atacurile aeriene cu arme convenţionale asupra construcţiilor, instalaţiilor, reţelelor şi căilor de comunicaţie.
9. NOIEMBRIE          Efectele produse asupra construcţiilor, reţelelor, instalaţiilor şi căilor de comunicaţie de atacurile cu arma nucleară.

6.Sanitar-veterinar:

Nr. crt.

LUNA TEMA

OBSERVAŢII

1. MARTIE        Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţăForme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă Teme pregătire SVSU
2. APRILIE     Tipuri de risc la nivelul localităţilor. Riscuri naturale şi tehnologice

 •    Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale
3. MAI
 •    Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă
4. IUNIE          Noţiuni despre protecţia civilăMijloace de protecţie individuală. Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) Bârsan Ovidiu, Editura  Telegraf,  Bucureşti, 2005
5. IULIE    Mijloace de protecţie colectivă – generalităţi adăposturi de protecţie civilă.
6. AUGUST           Decontaminarea
7. SEPTEMBRIE Instrucţiuni, documente  şi acte normative din domeniul sanitar-veterinar. Prin grija  medicului veterinar al localităţii
8. OCTOMBRIE      Instrucţiuni, documente şi acte normative in domeniul sanitar – veterinar . Prin grija  medicului veterinar al localităţii
9. NOIEMBRIE      Instrucţiuni, regulamente şi acte normative în domeniul sanitar – veterinar . Prin grija  medicului veterinar al localităţii
 • 7. Evacuare :
Nr. crt.
 • LUNA
 • TEMA
OBSERVAŢII
1. MARTIE        Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţăForme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă Teme pregătire SVSU
2. APRILIE     Tipuri de risc la nivelul localităţilor. Riscuri naturale şi tehnologice

 •    Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale
3. MAI
 •    Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă
4. IUNIE             Noţiuni despre protecţia civilăProtecţia populaţiei şi bunurilor materiale prin evacuare Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) Bârsan Ovidiu, Editura  Telegraf,  Bucureşti, 2005
5. IULIE            Mijloace de protecţie colectivă :generalităţi şi adăposturile de protecţie civilă
6. AUGUST            Dispoziţii generale privind stabilirea evacuării în situaţii de conflict armat. Hotărârea nr. 1 222 din 13.10.2005 privind stabilirea evacuării în situaţii de conflict armat
7. SEPTEMBRIE           Dimensiunea evacuării în situaţii de conflict armat.
8. OCTOMBRIE          Asigurarea acţiunilor de evacuare.
9. NOIEMBRIE          Logistica evacuării
 •  8.Protecţie NBC:
Nr. crt.
 • LUNA
 • TEMA
OBSERVAŢII
1. MARTIE        Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţăForme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă Teme pregătire SVSU
2. APRILIE     Tipuri de risc la nivelul localităţilor. Riscuri naturale şi tehnologice

 •    Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale
3. MAI
 •    Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă
4. IUNIE         Noţiuni despre protecţia civilă         Mijloacele de protecţie individuală Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) Bârsan Ovidiu, Editura  Telegraf,  Bucureşti, 2005
5. IULIE         Arma nucleară
6. AUGUST         Arma chimică
7. SEPTEMBRIE         Arma biologică
8. OCTOMBRIE        Decontaminarea
9. NOIEMBRIE        Noţiuni despre obţinerea şi întrebuinţarea armelor care urmăresc numai   scoaterea din luptă a forţei vii.
 •  9.Suport logistic:
Nr. crt.
 • LUNA
 • TEMA

OBSERVAŢII

1. MARTIE        Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţăForme ale activităţii de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare pentru situatii de urgenţă Teme pregătire SVSU
2. APRILIE     Tipuri de risc la nivelul localităţilor. Riscuri naturale şi tehnologice

 •    Risc, hazard şi vulnerabilitate. Noţiuni generale
Teme pregătire SVSU
3. MAI
 •    Ghidul cetăţeanului în situaţii de urgenţă
4. IUNIE           Logistica evacuării în situaţii de conflict armat. Hotărârea nr. 1 222 din 13.10.2005 privind stabilirea evacuării în situaţii de conflict armat
5. IULIE         Noţiuni despre protecţia civilă         Mijloacele de protecţie individuală Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005
6. AUGUST          Mijloace de protecţie colectivă – generalităţi , adăposturi de protecţie civilă.
7. SEPTEMBRIE          Decontaminarea.
8. OCTOMBRIE          Instrucţiuni, regulamente și acte normative în domeniul logistic. Prin grija  contabilului şef al primăriei
9. NOIEMBRIE          Instrucţiuni, regulamente și acte normative în domeniul logistic. Prin grija  contabilului şef al primăriei        NOTǍ:           În prima şedinţă de pregătire se va prezenta,  în mod obligatoriu, legislaţia apărută în domeniul situaţiilor de urgenţă şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de urgenţă al instituţiei sau localităţii.
 • NOTǍ:           În prima şedinţă de pregătire se va prezenta,  în mod obligatoriu, legislaţia apărută în domeniul situaţiilor de urgenţă şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de urgenţă al instituţiei sau localităţii.
 • Tematica de pregătire a membrilor serviciilor de urgenţă voluntare sau private se poate adapta în funcţie de situaţia operativă, organigrama acestora şi de specificul zonei de competenţă..
Reclame

Mulțumesc pentru vizită, lăsați un comentariu:

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

informatie

Această înregistrare a fost postată la 28 februarie 2015 de în Cadru tehnic psi, Pompierii Voluntari, Pregătire şi etichetată , , , , , , , .
%d blogeri au apreciat asta: