POMPIERII TIMIȘOARA – ROMÂNIA

prevenire, cursuri, știri, pregătire, protecţíe civilă, situații de urgență

Servicii pentru situații de urgență

1.Inspectorate județene pentru situațíi de urgență din România (servicii profesioniste pentru situații de urgență)

1.1.Organizare și atribuțiile sistemului de urgență la nivel național și local

1.2.Galerie  video

1,3.Situație de urgență – știre

 2.Servicii voluntare și private pentru situații de urgență

2.1.Campanii Naționale de prevenire a situațiilor de urgență

2.1.1.Campania – Vreau să fiu voluntar

2.1.2. Campanie F.O.C. – Flăcările Omoară Copii

2.2.Pregătire

2.3.Prevederi legale

3.Servicii voluntare pentru situații de urgență județul Timiș

SVSU Orțișoara http://pompieriortisoara.blogspot.com/

S.V.S.U. com. Săcălaz https://www.facebook.com/pages/SVSU-Sacalaz/368297566516060

.1.Inspectorate județene pentru situațíi de urgență din România (Servicii profesioniste pentru situații de urgență).

..Prevenire situatii de urgenta

1.1. Organizare și atribuțiile sistemului de urgență la nivel național și local pe linkul de mai jos

http://www.igsu.ro/organizare_despre_noi.html

1.2.Galerie foto și video, activități se găsește  pe paginile web. ale inspectoratelor județene pentru situații de urgegență:

http://www.igsu.ro/organizare_unitati_subordonate.html

http://www.igsu.ro/activitati_multimedia_video.html

1,3.Situație de urgență – știre

Salvarea de la munte. Operatiune spectaculoasa a pompierilor si paramedicilor intr-un sat izolat (Sursa Protv)

http://stirileprotv.ro/stiri/hunedoara/salvarea-de-la-munte-operatiune-spectaculoasa-a-pompierilor-si-paramedicilor-intr-un-sat-izolat.html

O complicatie pulmonara i-a creat mari probleme unui barbat din Hunedoara. Din cauza zapezii care blocase drumurile din zona, vecinii nu l-au putut ajuta si a fost nevoie de o operatiune de amploare pentru ca acesta sa fie dus la spital.

Hunedoreanul stă intr-o localitate izolata din Muntii Orastiei, iar pentru a-l salva, pompierii si medicii l-au transportat cu sania trasa de cai, pe o distanta de 3 kilometri, prin troienele care depasesc un metru inaltime. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Hunedoara, Anemona Doda, vineri dimineata, o persoana din localitatea Gradistea de Munte a anuntat ca un barbat de 55 de ani a suferit o complicatie pulmonara si pierdea sange. Oamenii din localitate nu l-au putut ajuta, intrucat drumul era blocat de zapada. “Au plecat o ambulanta SMURD si mai multi pompieri de la Orastie, care au strabatut un drum dificil, acoperit de zapada. Ultimii 3 km i-au strabatut pe jos, prin zapada de peste 1 metru”, a declarat Anemona Doda. Potrivit acestuia, barbatul a fost gasit in locuinta sa si stabilizat, dupa care trupul i-a fost invelit in paturi si folie izolanta, pentru a se preveni hipotermia. “Barbatul a fost transportat pe o targa, cu ajutorul unei sanii trase de cai, pana in zona unde fusese lasata ambulanta SMURD”, a mai spus Anemona Doda. Drumul a fost unul foarte dificil, iar pentru ca echipajul sa ajunga la ambulanta au trecut doua ore. Barbatul a fost transportat la spitalul din Orastie, unde se afla sub ingrijirea medicilor.

.2.Servicii voluntare pentru situații de urgență:

2.1.Campanii Naționale de prevenire a situațiilor de urgență

2.1.1. Campania – Vreau să fiu voluntar, inițiată de I.G.S.U.

Proiectul nr.1, Rolul și importanța voluntariatului.

http://www.igsu.ro/documente/SVPSU/campanie_vreau_sa_fiu_voluntar_proiectul_1.pdf

http://www.isutimis.ro/uploads/files/Informare%20si%20relatii%20publice/2012.01.27%20-%20Campania%20VREAU%20SA%20FIU%20VOLUNTAR.pdf

2.1.2. CAMPANIE F.O.C. – Flăcările Omoară Copii este o campanie de educare publică a Inspectoratu-lui General pentru Situații de Urgență, cu sprijinul E-On România inițiată la data de 06.09.2012.  

La finele ei, speranța cea mai mare este că numărul de incendii la locuințe și a victimelor din rândul copiilor vor fi reduse.

http://www.f-o-c.ro/,

 Flăcările Omoară Copii – Spot Video

.

http://www.youtube.com/watch?v=uMUqUuVJTbI&list=UUCq2hW1rRpv1shiIT83lqlQ&index=1&feature=plcp

Mai multe poze pe linkul de mai jos  https://www.facebook.com/flacarileomoaracopii/photos_stream

.2.2.Pregătire

2.3.1.Pompieri profesiomiști Franța – Centru de Formare For de Demont

http://www.fort-de-domon3t.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=69

.

2.3.Prevederi legale mai multe informații pe linkul de mai jos 

 Servicii voluntare și private pentru situații de urgență:

.http://www.igsu.ro/servicii_su_informatii_specialitate.html.

2.3.1.OBLIGAŢII ALE AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI JUDEŢENE

A. Apărare împotriva incendiilor

A1.Obligațíile  consiliului local și primarului 

Baza legală: Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (art. 13)

Mai multe informații pe linkul de mai jos:

https://pompieriitm.wordpress.com/2012/11/06/obligatii-ale-autoritatilor-locale/

B.Protecție – civilă

H.G.R. nr. 1491 din  9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă (extras)

ART. 9.  (4) Membrii comitetului pentru situaţii de urgenţă sunt:

a) în comitetul ministerial: persoane cu funcţii de conducere din aparatul propriu şi din unele instituţii şi unităţi aflate în subordinea ministerului sau instituţiei publice centrale ori sub autoritatea acestora;

b) în Comitetul Municipiului Bucureşti: viceprimarii de sectoare, şefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;

c) în comitetul judeţean: şefii de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;

    d) în comitetul local: secretarul comunei, oraşului, municipiului ori ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activităţii, constituie factori generatori de situaţii de urgenţă.

Legea   nr. 481 din  8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă (extras)

ART. 10. Organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al agenţilor economici şi al organizaţiilor neguvernamentale se realizează în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei civile şi constă în:

a) constituirea organismelor şi structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă;

b) constituirea serviciilor pentru situaţii de urgenţă;

c) încadrarea inspectorilor şi/sau a personalului de specialitate în domeniul protecţiei civile;

d) întocmirea planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţă sau în domeniul de activitate;

e) planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă;

ART. 45.  (2) Autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, agenţii economici şi proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie civilă.

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi serviciile de urgenţă de la toate nivelurile de competenţă vor identifica şi vor stabili posibilităţile de utilizare pentru adăpostire a unor galerii de mină, tuneluri, peşteri, grote etc. existente în apropierea zonelor dens populate sau în zone prevăzute pentru amenajare de tabere de sinistraţi, evacuaţi sau refugiaţi.

ART. 25. Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:

a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

b) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;

c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;

d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;

e) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;

f) gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;

g) asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţie.

ART. 38.  Periodic, pe baza planurilor şi a programelor de pregătire şi cu aprobarea primarului localităţii, se efectuează exerciţii de alarmare publică.

(2) Consiliile judeţene ale judeţelor în care funcţionează centrele de pregătire zonală pentru pregătirea specifică protecţiei civile vor pune la dispoziţie acestora terenul, clădirile, precum şi cheltuielile de întreţinere aferente acestora.

ART. 65.(1) Înzestrarea şi dotarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a structurilor subordonate cu tehnică, aparatură şi materiale specific militare se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza normelor de înzestrare şi dotare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.

(2) Înzestrarea şi dotarea structurilor de protecţie civilă cu bunuri materiale specifice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se execută pe baza normelor de înzestrare şi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.

    ART. 69. (1) Finanţarea cheltuielilor cu protecţia civilă se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi din bugetele proprii ale agenţilor economici, după caz.

ART. 26.Prefectul are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă planurile operative şi de pregătire pe linia protecţiei civile şi planificarea exerciţiilor şi a altor activităţi desfăşurate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

b) urmăreşte îndeplinirea măsurilor de protecţie civilă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

c) dispune, potrivit legii, instituirea stării de alertă, activarea sau folosirea, după caz, a formaţiunilor de intervenţie;

d) aprobă schema cu riscurile teritoriale întocmită de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;

e) asigură condiţii pentru buna desfăşurare şi integrarea activităţii forţelor de intervenţie din alte judeţe sau a echipelor internaţionale, după caz, sosite în unitatea administrativ-teritorială în scopul limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor;

f) prezintă consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, propuneri de completare a sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei, a fondului de adăpostire, a bazei materiale şi alte măsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a mediului;

g) exercită controlul aplicării măsurilor în situaţiile de protecţie civilă.

    ART. 27.   Primarul are următoarele atribuţii principale:

a) propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;

b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;

c) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;

d) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;

e) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;

f) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;

g) aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele neguvernamentale;

h) dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;

i) urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

j) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;

k) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;

l) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;

m) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite;

n) coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă;

o) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;

p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

q) cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de interes comun;

r) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.

ART. 33.(1) Pregătirea profesională a serviciilor de urgenţă şi a altor forţe cu care se cooperează se realizează pe baza programelor anuale de pregătire, aprobate de şefii acestora.

(2) Planificarea exerciţiilor şi a aplicaţiilor de cooperare privind protecţia civilă la care participă, potrivit specificului acestora, serviciile de urgenţă, forţele de protecţie şi sprijin şi populaţia se aprobă de prefect, primar sau de ministrul administraţiei şi internelor, după caz.

ART. 38. Periodic, pe baza planurilor şi a programelor de pregătire şi cu aprobarea primarului localităţii, se efectuează exerciţii de alarmare publică.

ART. 44.  (1) Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu aprobarea primarului localităţii, a conducătorului instituţiei publice sau a agentului economic implicat, după caz, ori a împuterniciţilor acestora.

ART. 57. (1) Trecerea la executarea acţiunii de evacuare în situaţii de dezastre se hotărăşte de primar sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă competent.

Măsuri ce trebuie avute de comitetul local pentru situații de urgență ca urmare a  fenomenelor

caniculare

A.Avertizare  meteorologică (cod verde):

1. Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate şi căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă.

2. Intensificarea acţiunilor de mediatizare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, precum şi a modului de anunţare a unor astfel de evenimente;

3.Organizarea şi asigurarea măsurilor de supraveghere a ariilor de către proprietarii culturilor agricole, indiferent de forma de proprietate;

4.Măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau urmare a avarierii acesteia;

5.Identificarea instituţiilor de cazare colectivă cu condiţii de microclimat deficitare.

B.La primirea avertizărilor meteorologice în cazul caniculei cod galben sau cod portocaliu:

1.Instruirea populaţiei asupra respectării stricte a interdicţiei efectuării focului deschis, pentru curăţirea ariilor şi miriştilor de vegetaţia uscată, interzicerea fumatului, cu recomandarea colectării obiectelor din sticlă şi evacuarea acestora din zona culturilor agricole;

2. Activarea punctelor de distribuţie a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi semnalizate vizibil.

3.Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate.

4.Alertarea imediată a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, pentru intervenţie operativă pentru stingerea incendiilor din raioanele de intervenţie concomitent cu anunţarea operativă a oricărui eveniment, prin serviciul 112, la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

5. Utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei.

6.Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază.

Reclame

Mulțumesc pentru vizită, lăsați un comentariu:

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

informatie

Această înregistrare a fost postată la 23 octombrie 2012 de în Pompier profesionist, Prevenire şi etichetată , , , , , , , , , , , .
%d blogeri au apreciat asta: