POMPIERII TIMIȘOARA – ROMÂNIA

prevenire, cursuri, știri, pregătire, protecţíe civilă, situații de urgență

Pregătire situații de urgență

1.Inspectorate Județene pentru situațíi de urgență din Romănia (Servicii profesioniste pentru situații de urgență)

2.Servicii voluntare și private pentru situații de urgență:

2.1..Baza legală

.2.2.Galerie foto și video

2.3.Pregătire

1.Servicii profesioniste pentru situații de urgență

1.1.Organizare și atribuțiile sistemului de urgență la nivel național și local

http://www.igsu.ro/organizare_despre_noi.html

1.2.Inspectorate pentru situațíi de urgență din Romănia (Servicii profesioniste pentru situații de urgență), informații generale pe site:

Galerie foto și video, activități se găsește  pe paginile web. ale inspectoratelor județene pentru situații de uegență:

http://www.igsu.ro/organizare_unitati_subordonate.html

.

2.Servicii voluntare pentru situații de urgență:

2.1.Baza legală – legislație în domeniul situațiilor de urgență

http://www.igsu.ro/servicii_su_legislatie.html

2.2.Galerie foto și video

a.Salvarea de la munte. Operatiune spectaculoasa a pompierilor si paramedicilor intr-un sat izolat (Sursa Protv)

http://stirileprotv.ro/stiri/hunedoara/salvarea-de-la-munte-operatiune-spectaculoasa-a-pompierilor-si-paramedicilor-intr-un-sat-izolat.html

O complicatie pulmonara i-a creat mari probleme unui barbat din Hunedoara. Din cauza zapezii care blocase drumurile din zona, vecinii nu l-au putut ajuta si a fost nevoie de o operatiune de amploare pentru ca acesta sa fie dus la spital.

Hunedoreanul sta intr-o localitate izolata din Muntii Orastiei, iar pentru a-l salva, pompierii si medicii l-au transportat cu sania trasa de cai, pe o distanta de 3 kilometri, prin troienele care depasesc un metru inaltime. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Hunedoara, Anemona Doda, vineri dimineata, o persoana din localitatea Gradistea de Munte a anuntat ca un barbat de 55 de ani a suferit o complicatie pulmonara si pierdea sange. Oamenii din localitate nu l-au putut ajuta, intrucat drumul era blocat de zapada. “Au plecat o ambulanta SMURD si mai multi pompieri de la Orastie, care au strabatut un drum dificil, acoperit de zapada. Ultimii 3 km i-au strabatut pe jos, prin zapada de peste 1 metru”, a declarat Anemona Doda. Potrivit acestuia, barbatul a fost gasit in locuinta sa si stabilizat, dupa care trupul i-a fost invelit in paturi si folie izolanta, pentru a se preveni hipotermia. “Barbatul a fost transportat pe o targa, cu ajutorul unei sanii trase de cai, pana in zona unde fusese lasata ambulanta SMURD”, a mai spus Anemona Doda. Drumul a fost unul foarte dificil, iar pentru ca echipajul sa ajunga la ambulanta au trecut doua ore. Barbatul a fost transportat la spitalul din Orastie, unde se afla sub ingrijirea medicilor.

2.3.Pregătire

http://www.igsu.ro/servicii_su_informatii_specialitate.html.

1.OBLIGAŢII ALE AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI JUDEŢENE

Baza legală: Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

1.1.OBLIGAŢII ALE CONSILIULUI  LOCAL ŞI  ALE PRIMARULUI

Obligaţii  ale  consiliului  local (art. 13):

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;

b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;

    d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

    e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;

    g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Obligaţii ale primarului (art.14):

a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;

    b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

    c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;

g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

    h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;

    i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;

j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

    k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;

o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;

p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

1.2.Obligaţiile consiliului judeţean

Consiliul judeţean are următoarele obligaţii principale (art.15):

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;

b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia;

d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;

e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

    f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;

g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.

H.G. nr. 1491 din  9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă (extras)

ART. 9.  (4) Membrii comitetului pentru situaţii de urgenţă sunt:

a) în comitetul ministerial: persoane cu funcţii de conducere din aparatul propriu şi din unele instituţii şi unităţi aflate în subordinea ministerului sau instituţiei publice centrale ori sub autoritatea acestora;

b) în Comitetul Municipiului Bucureşti: viceprimarii de sectoare, şefii de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;

c) în comitetul judeţean: şefii de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;

    d) în comitetul local: secretarul comunei, oraşului, municipiului ori ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activităţii, constituie factori generatori de situaţii de urgenţă.

Legea   nr. 481 din  8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă (extras)

ART. 10. Organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al agenţilor economici şi al organizaţiilor neguvernamentale se realizează în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei civile şi constă în:

a) constituirea organismelor şi structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă;

b) constituirea serviciilor pentru situaţii de urgenţă;

c) încadrarea inspectorilor şi/sau a personalului de specialitate în domeniul protecţiei civile;

d) întocmirea planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţă sau în domeniul de activitate;

e) planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă;

ART. 45.  (2) Autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, agenţii economici şi proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie civilă.

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi serviciile de urgenţă de la toate nivelurile de competenţă vor identifica şi vor stabili posibilităţile de utilizare pentru adăpostire a unor galerii de mină, tuneluri, peşteri, grote etc. existente în apropierea zonelor dens populate sau în zone prevăzute pentru amenajare de tabere de sinistraţi, evacuaţi sau refugiaţi.

ART. 25. Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:

a) aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

b) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;

c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;

d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;

e) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;

f) gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;

g) asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale, precum şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţie.

ART. 38.  Periodic, pe baza planurilor şi a programelor de pregătire şi cu aprobarea primarului localităţii, se efectuează exerciţii de alarmare publică.

(2) Consiliile judeţene ale judeţelor în care funcţionează centrele de pregătire zonală pentru pregătirea specifică protecţiei civile vor pune la dispoziţie acestora terenul, clădirile, precum şi cheltuielile de întreţinere aferente acestora.

ART. 65.(1) Înzestrarea şi dotarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a structurilor subordonate cu tehnică, aparatură şi materiale specific militare se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza normelor de înzestrare şi dotare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.

(2) Înzestrarea şi dotarea structurilor de protecţie civilă cu bunuri materiale specifice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se execută pe baza normelor de înzestrare şi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.

    ART. 69. (1) Finanţarea cheltuielilor cu protecţia civilă se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi din bugetele proprii ale agenţilor economici, după caz.

ART. 26.Prefectul are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă planurile operative şi de pregătire pe linia protecţiei civile şi planificarea exerciţiilor şi a altor activităţi desfăşurate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

b) urmăreşte îndeplinirea măsurilor de protecţie civilă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

c) dispune, potrivit legii, instituirea stării de alertă, activarea sau folosirea, după caz, a formaţiunilor de intervenţie;

d) aprobă schema cu riscurile teritoriale întocmită de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;

e) asigură condiţii pentru buna desfăşurare şi integrarea activităţii forţelor de intervenţie din alte judeţe sau a echipelor internaţionale, după caz, sosite în unitatea administrativ-teritorială în scopul limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor;

f) prezintă consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, propuneri de completare a sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei, a fondului de adăpostire, a bazei materiale şi alte măsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a mediului;

g) exercită controlul aplicării măsurilor în situaţiile de protecţie civilă.

    ART. 27.   Primarul are următoarele atribuţii principale:

a) propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;

b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;

c) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;

d) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;

e) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;

f) coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;

g) aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele neguvernamentale;

h) dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;

i) urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

j) răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;

k) solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;

l) exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;

m) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite;

n) coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă;

o) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;

p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

q) cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de interes comun;

r) gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.

ART. 33

(1) Pregătirea profesională a serviciilor de urgenţă şi a altor forţe cu care se cooperează se realizează pe baza programelor anuale de pregătire, aprobate de şefii acestora.

(2) Planificarea exerciţiilor şi a aplicaţiilor de cooperare privind protecţia civilă la care participă, potrivit specificului acestora, serviciile de urgenţă, forţele de protecţie şi sprijin şi populaţia se aprobă de prefect, primar sau de ministrul administraţiei şi internelor, după caz.

ART. 38. Periodic, pe baza planurilor şi a programelor de pregătire şi cu aprobarea primarului localităţii, se efectuează exerciţii de alarmare publică.

ART. 44.  (1) Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu aprobarea primarului localităţii, a conducătorului instituţiei publice sau a agentului economic implicat, după caz, ori a împuterniciţilor acestora.

ART. 57. (1) Trecerea la executarea acţiunii de evacuare în situaţii de dezastre se hotărăşte de primar sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenţă competent.

Măsuri ce trebuie avute de comitetul local pentru situații de urgență ca urmare a  fenomenelor

caniculare

A.Avertizare  meteorologică (cod verde):

1. Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor

aflate în dificultate şi căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă.

2. Intensificarea acţiunilor de mediatizare a măsurilor de prevenire şi stingere

a incendiilor specifice, precum şi a modului de anunţare a unor astfel de evenimente;

3.Organizarea şi asigurarea măsurilor de supraveghere a ariilor de către

proprietarii culturilor agricole, indiferent de forma de proprietate;

4.Măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii

substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau urmare a avarierii acesteia;

5.Identificarea instituţiilor de cazare colectivă cu condiţii de microclimat

deficitare.

B.La primirea avertizărilor meteorologice în cazul caniculei cod galben sau cod portocaliu:

1.Instruirea populaţiei asupra respectării stricte a interdicţiei efectuării focului deschis,

pentru curăţirea ariilor şi miriştilor de vegetaţia uscată, interzicerea fumatului, cu

recomandarea colectării obiectelor din sticlă şi evacuarea acestora din zona culturilor

agricole;

2. Activarea punctelor de distribuţie a apei potabile amenajate în special în zonele

aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi semnalizate

vizibil.

3.Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât

deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi

extrem de ridicate.

4.Alertarea imediată a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, pentru intervenţie

operativă pentru stingerea incendiilor din raioanele de intervenţie concomitent cu

anunţarea operativă a oricărui eveniment, prin serviciul 112, la Inspectoratul Judeţean

pentru Situaţii de Urgenţă;

5. Utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de recomandări cu

privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata

caniculei.

6.Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea

nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază.

Anunțuri

Mulțumesc pentru vizită, lăsați un comentariu:

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

informatie

Această înregistrare a fost postată la 18 Februarie 2012 de în Pregătire, Securitatea muncii.
%d blogeri au apreciat asta: